S nandu se roztrhl pytel
2020

S nandu se roztrhl pytel

Kolekce nandu Darwinových v Zoo Zlín patří mezi největší v Evropě. U tohoto druhu se nám podařilo navázat na historickou tradici odchovu běžců. Podobně jako kdysi u australských emu jsou dnes naši nandu rozmístěni po celé Evropě. V roce 2020 se můžeme pochlubit odchovem hned 35 jedinců.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace