Ochrana pižmovky bělokřídlé
2020

Ochrana pižmovky bělokřídlé

Ve volné přírodě jihovýchodní Asie přežívá posledních 1 000 jedinců pižmovky bělokřídlé. V sumaterském národním parku Way Kambas podporujeme australskou společnost SIES, která vzdělává místní obyvatele, chrání hnízda pižmovek a monitoruje jejich počet. Díky projektu 4NATURE jsme v roce 2019 mohli poskytnout této organizaci částku 21.430 AUD.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace