Sbírka 4Nature
2018

Sbírka 4Nature

Nově představený unikátní program 4NATURE je založený na principu dobrovolnosti a možnosti volby. Pokud návštěvník zvolí vstupné 4NATURE, obdrží žeton, jehož vhozením do interaktivní pokladničky rozhodne, kam jeho příspěvek ve výši 2 Kč zamíří.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace