Mládě kasuára přílbového
2018

Mládě kasuára přílbového

Kasuáry přílbové máme v kolekci nepřetržitě 43 let. Protože žijí samotářsky a jsou dlouhověcí, vystřídalo se jich tu jen několik. Vlastně méně než chovatelů, kteří o ně pečovali. Premiérový odchov mláděte po tak dlouhé době je obrovskou odměnou pro všechny.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace